Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 776 047 108
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Seznam akcí

Realizujeme různorodé akce pro neslyšící a nedoslýchavé. Pravidelně umožňujeme setkávání našich klientů v zasedací místnosti CSNN, připravujeme vzdělávací přednášky (zaměřené na zdravotnická témata, osvětu v sociálních službách, cestopisné, informace o úspěších neslyšících a další).

Kurzy

V roce 2016 připravujeme kurzy pro neslyšící se zaměřením na práci s PC, s chytrými telefony, kreativní dílnu, kurzy českého jazyka, anglického jazyka a kurz odezírání.

Tábory pro děti

Ve spolupráci s Oblastní únií neslyšících Olomouc jsme podali projekt na realizaci dětského tábora pro neslyšící děti.

Galavečer neslyšících

Největší akcí, kterou každoročně připravujeme, je Galavečer neslyšících. Tato akce je jediná velká kulturní událost určená pro komunitu neslyšících v Moravskoslezském kraji a vznikla na základě podnětů našich klientů. První a druhý ročník se uskutečnil v prostorách střední školy prof. Matějčka ve spolupráci s Petrem Končekem. Třetí ročník, tedy letošní, jsme se rozhodli uskutečnit v prostorách Zámku Poruba. Nové prostory jsou reprezentativnější, mají lepší technické zázemí a umožní nám zvýšit kvalitu - tedy i to, co nám účastnici předchozích ročníků navrhovali ve zpětné vazbě.