Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 776 047 108
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Terénní služba

Terénní služba je poskytována v Moravskoslezském kraji dle potřeb a požadavků klienta. Terénní službu je nutné si předem objednat (SMS, e-mail, skype, osobně). Kontakty jsou zde.

Úřední hodiny

Naše služby jsou poskytovány dle individuální domluvy s klientem. Doporučujeme se objednat minimálně týden předem!

Den Čas tlumočení Poskytované služby
Pondělí dle individuální domluvy terénní tlumočení a základní sociální poradenství
Úterý dle individuální domluvy terénní tlumočení a základní sociální poradenství
Středa dle individuální domluvy terénní tlumočení a základní sociální poradenství
Čtvrtek dle individuální domluvy terénní tlumočení a základní sociální poradenství
Pátek dle individuální domluvy terénní tlumočení a základní sociální poradenství

 

Jak si objednat tlumočnickou službu_PDF