Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Projekt EU

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. realizuje projekt s názvem:
,,Rozvoj kvality sociálních služeb v Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé".

Registrační číslo projektu:       CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001602

Doba realizace projektu:           1.10.2016 – 30.9.2018

Cíle projektu:

  • Zvýšení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb pomocí nově nastavených standardů a vzdělávání zaměstnanců CSNN,
  • Zvýšení transparentnosti sociální služby směrem ke klientům k lepšímu pochopení práv osob se sluchovým postižením,
  • Zlepšení kvality života osob se sluchovým postižením,
  • Oslovení více potencionálních dárců a využití jiných zdrojů financování než veřejných.

Klíčové aktivity projektu:

1.      Komplexní rozvoj standardů kvality

A.      Revize standardů a zpracování metodických pokynů

B.      Další formy standardů

C.      Vzdělávání ve standardech

D.     Závěrečná evaluace standardů a zapracování nedostatků

2.      IT řešení pro standardizaci práce

A.      Audit softwarové podpory

B.      Úprava/tvorba databáze klientů

C.      Vytvoření nového webu

3.      Programy prevence pro zainteresované strany

Výstupy projektu:

  • Propracované standardy kvality sociálních služeb,
  • Akreditované vzdělávání zaměstnanců v oblasti standardů sociálních služeb,
  • Nový/upravený software pro správu klientů, především v terénu,
  • Strategie mezioborové spolupráce tlumočnických služeb v MSK,
  • Navázání mezioborové spolupráce se záchrannými složkami, úřady a komerčními službami