Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

náš tým

 
 

Bc. Pavlína Zarubová
Ředitelka, vedoucí tlumočníků
Tel./SMS: +420 608 763 111
E-mail: pavlina.zarubova@csnn.cz

Bc. Lucie Michlová, DiS.
Vedoucí sociálních pracovníků, manažerka obecně prospěšných aktivit, koordinátorka dobrovolníků a praktikantů
Tel./SMS: +420 730 542 933
E-mail: lucie.michlova@csnn.cz

Mgr. Eva Liberdová, MBA
Sociální pracovnice, metodička
E-mail: eva.liberdova@csnn.cz

Ing. Mgr. Martin Drevňák
Projektový manažer, ekonom
E-mail: martin.drevnak@csnn.cz

Mgr. Zuzana Pavliňáková
Tlumočnice

Jiří Holec
Tlumočník

Bc. Kristýna Podeszwová
Tlumočnice

Bohuslav Pernický
Tlumočník

Iveta Hojová
Tlumočnice

Michal Špok
Tlumočník

Mgr. Jitka Zemanová
Tlumočnice

Bc. Lenka Drozdová

Tlumočnice

 

Iveta Starsiaková
Tlumočnice

 

Jana Ledgerová
Tlumočnice

Mgr. Iveta Holasová
Přepisovatelka

Veronika Košcová
Přepisovatelka

Veronika Stálá, DiS.
Koordinátorka akcí a dobrovolníků
E-mail: veronika.stala@csnn.cz

Bc. Ondřej Haška
Projetový manažer
E-mail: ondrej.haska@csnn.cz

Mgr. Tereza Veselá
Administrátorka projektů
E-mail: tereza.vesela@csnn.cz

Jarmila Beránková
Recepční a úklidové služby

Ivan Haška
Správce informačních technologií

MgA. Michaela Kosiecová
Lektorka

Ing. Robert Zaoral
Lektor

Bc. Lucie Michlová, DiS. - koordinátorka praxí a dobrovolníků
E-mail: lucie.michlova@csnn.cz