Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Kurzy znakového jazyka

Setkáváte se s osobami se sluchovým postižením (s osobou neslyšící, nedoslýchavou či ohluchlou) a nevíte, jak s nimi komunikovat? Chcete se na tyto situace připravit? Nebo již za sebou máte základy znakového jazyka (znakované češtiny) a rádi byste na ně navázali? Právě pro vás jsme připravili nabídku akreditovaných vzdělávacích kurzů!

Naše kurzy jsou akreditovány u MPSV a vyučovány zkušenými lektory ZJ a především rodilými mluvčími. Kurzy obsáhnou jak základní úvod do komunikace s osobami s poruchou sluchu, tak i pokročilou konverzaci ve znakovém jazyce.

Máte-li zájem kurzy domluvit pro větší skupinu nebo v jiném městě než v Ostravě, neváhejte nás kontaktovat!

Bližší informace k jednotlivým kurzům naleznete zde.