Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Popisy kurzů

Základy komunikace s klientem se sluchovým postižením (akreditace č. 2015/0640-PC/SP/VP/PP)

Lektorka: Mgr. Aneta Hašková, MBA

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, studenti, široká veřejnost

Délka: 5 vyučovacích hodin

Průběh: přednáška, skupinová diskuze a modelové situace

Tematický obsah: Typologie osob se sluchovým postižením. Komunikační systémy osob se sluchovým postižením. Zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením. Sociální služby pro osoby se sluchovým postižením.

Cena: 800 Kč za osobu (min. 6 osob na kurzu), v případě realizace přímo na pracovišti - cena dohodou

Úvod do problematiky ohluchnutí během života (akreditace č. 2016/0038-PC/SP/VP/PP)

Lektorka: Mgr. Eva Liberdová, MBA

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, studenti, široká veřejnost

Délka: 8 vyučovacích hodin

Průběh: přednáška, skupinová diskuze a modelové situace

Tematický obsah: Kurz především zaměřen na specifika ohluchnutí během života a rozdíly mezi dalšími sluchovými postiženími. Seznámení se základními informacemi o typech sluchového postižení, s rozdílnými komunikačními potřebami ohluchlých lidí a neslyšících. Zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením. Typy kompenzačních pomůcek. Sociální služby pro osoby se sluchovým postižením. Kurz také obsahuje praktickou část vedenou formou zážitkových cvičení.

Cena: 1 000 Kč za osobu (min. 6 osob na kurzu), v případě realizace přímo na pracovišti - cena dohodou

Základy znakované češtiny (akreditace č. 2015/0641-PC/SP/VP/PP)

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, studenti, široká veřejnost

Délka: 24 vyučovacích hodin (12 x 2 h týdně) + závěrečná hodina (13. týden)

Průběh: přednáška, skupinová diskuze a modelové situace

Tematický obsah: Úvod do terminologie: osoby se sluchovým postižením a jejich komunikační systémy. Základní slovíčka ve znakované češtině na tyto témata: když se potkáme, rodina, bydlení, číslovky, čas.

Cena: 2 400 Kč na osobu (cena pro studenty a seniory 2 000 Kč na osobu)

Datum zahájení kurzu:

Informační hodina proběhne 13.9. 2018 od 16 hodin v CSNN na adrese 28. října 286/10, Ostrava.

Kurzy budou probíhat pravidelně každé pondělí od 17.9. 2018.

Registrujte se do tohoto kurzu u Bc. Lucie Michlové, DiS. na e-mailu: lucie.michlova@csnn.cz

Kapacita je omezena, proto s přihláškou neváhejte!

Znakovaná čeština 2 (akreditace č. 2015/1182-PC/SP/VP/PP)

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, studenti, široká veřejnost

Délka: 24 vyučovacích hodin (12 x 2 h týdně) + závěrečná hodina (13. týden)

Průběh: přednáška, skupinová diskuze a modelové situace

Tematický obsah: Rozšíření slovní zásoby znaků o tyto nové tematické okruhy:  komunikace, stravování, barvy, oblečení, volný čas, doprava, státy. Dále prohloubení znalostí o problematice osob se sluchovým postižením.

Cena: 2 400 Kč na osobu (cena pro studenty a seniory 2 000 Kč na osobu)

Datum zahájení kurzu:

Informační hodina proběhne 13.9. 2018 od 16 hodin v CSNN na adrese 28. října 286/10, Ostrava.

Kurzy budou probíhat pravidelně každé pondělí od 17.9. 2018.

Registrujte se do tohoto kurzu u Bc. Lucie Michlové, DiS. na e-mailu: lucie.michlova@csnn.cz

Kapacita je omezena, proto s přihláškou neváhejte!