Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Beseda ,,Kupujeme zboží na dálku, přes internet"

31.05.2018 12:19

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé o.p.s. Vás srdečně zve na besedu na téma 

,,Kupujeme zboží na dálku, přes internet".

 

Kdy? 12. 6. 2018 v 16:00 hod. 

Kde? ve školící místnosti CSNN 

Dozvíte se spoustu zajímavých informací o tom, co obnáší nakupování zboží přes internet či telefon. 

Beseda bude tlumočena do ČZJ a nebude chybět ani přepis mluveného slova! 

Přijďte, těšíme se na Vás!