Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

BESEDA ,,OMBUDSMAN"

24.05.2017 11:26

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Vás srdečně zve na besedu

OMBUDSMAN 

aneb 

Veřejný ochránce práv

 Kdo je veřejný ochránce práv? Jaké má postavení a roli? S čím pomáhá a s čím naopak pomoci nemůže? Jak se na něj obrátit?

Odpovědi na tyto otázky a další praktické rady, jak hájit svá práva, Vám ráda zodpoví paní Mgr. Eva Liberdová, MBA

KDY? 21. 6. 2017 od 17:00 – 18:00

KDE? Školící místnost CSNN – 28. října 286/10, 702 00 Ostrava

Účast na besedě je ZDARMA, díky finanční podpoře Nadace ČEZ!!!

Beseda bude tlumočena do znakového jazyka, chybět nebude ani přepis mluveného slova!

Neváhejte a přijďte, těšíme se na Vás!