Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Beseda ,,Přístupnost služeb, lékařských služeb - hájíme svá práva"

01.03.2018 12:40

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Vás srdečně zve na besedu

PŘÍSTUPNOST SLUŽEB, LÉKAŘSKÝCH SLUŽEB - HÁJÍME SVÁ PRÁVA

Co je to diskriminace a stali jste se jí někdy obětí?

Jaké jsou její formy a vymezení v legislativě? Co je to informovaný souhlas s léčbou, žaloba a v jakých situacích nám pomůže veřejný ochránce práv?

Odpovědi na tyto otázky Vám ráda zodpoví paní Mgr. Eva Liberdová, MBA.

Kdy: 13. 3. 2018 od 16:00 hodin

Kde: školící místnost CSNN

Účast na besedě je zdarma díky finanční podpoře Statutárního města Ostravy.

Beseda bude tlumočena do ČZJ, chybět nebude ani přepis mluveného slova.

Neváhejte a přijďte! Těšíme se na Vás!