Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

DEN ZDRAVÍ pro osoby s poruchou sluchu

17.05.2016 21:10

v Knihovně města Ostravy
 (ulice 28. října, č. p. 2, Moravská Ostrava)

   2. 6. 2016 od 13:00 do 17:00 hod

Pro zájemce je připravena možnost individuální konzultace naměřených hodnot s doporučením k dosažení optimálních hladin měřených ukazatelů.
Přítomnost tlumočníků znakového jazyka zajištěna.

Přijďte udělat něco pro své zdraví!
Státní zdravotní ústav Praha, dislokované pracoviště
podpory zdraví Karviná