Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

S NÁMI SE POMOCI DOVOLÁTE

20.09.2017 11:54

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Vás srdečně na besedu s názvem 

,,Jak si neslyšící mohou zavolat pomoc?“.

KDY: 27. 9. 2017 od 16:00 hodin
KDE: Knihovna města Ostravy, 28. října 2, Ostrava, 2. patro

Ředitelka CSNN Mgr. Aneta Hašková, MBA vám představí nový propagační materiál s názvem ,,S námi se pomoci dovoláte“, který obsahuje výčet záchranných složek a způsob jejich kontaktování, pokud se osoba nachází v životu ohrožující situaci. Cílem materiálu je usnadnit komunikaci nejen osobám se sluchovým postižením se záchrannými složkami, ale také jejich samotným zaměstnancům.  Materiál je určen také pro osoby, instituce, veřejnost, které s osobami se sluchovým postižením pracují.

Milými hosty budou také spolupracující organizace, které se na přípravě materiálu podíleli. Například zástupce aplikace ,,Záchranka“ Ing. Filip Maleňák nám vysvětlí způsob, jak správně tuto aplikaci využít, zástupce IBC MSK pan plk. Ing. Stanislav Sovinský odprezentuje postup, jak má správně osoba se sluchovým postižením využívat tísňovou linku určenou pro osoby se sluchovým postižením a další. Akce bude tlumočena do českého znakového jazyka a bude zajištěný i přepis.

Účast na besedě je ZDARMA a v rámci přestavení materiálu budete mít jedinečnou příležitost si informační materiál v nákladu několika kusů odnést.

Neváhejte a přijďte, těšíme se na vás!