Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Konference Neslyšící a bezbariérová společnost

25.01.2016 21:11

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY, POSLANECKÁ SNĚMOVNA, Mgr. Martina Berdychová, poslankyně PČR, a Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel vás zvou na konferenci Neslyšící a bezbariérová společnost, která se koná pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Petra Gazdíka a ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Volebního výboru Poslanecké sněmovny PČR.

Den: 19. 2. 2016
Místo: Poslanecká sněmovna PČR, Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní 1,
zasedací místnost č. 205

Program zde.

Informace ve znakovém jazyce zde: