Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Kurzy znakované češtiny!

22.02.2017 11:09

Chcete se naučit novým dovednostem, poznat jazyk neslyšících a proniknout do jejich specifické kultury? Připravili jsme pro vás akreditované kurzy znakované češtiny v rozsahu 24 vyučovacích hodin! 

Nabízíme vám tyto kurzy:

1) Základy znakované češtiny (akreditace č. 2015/0641-PC/SP/VP/PP)

Tematický obsah: Úvod do terminologie: osoby se sluchovým postižením a jejich komunikační systémy. Základní slovíčka ve znakované češtině na tyto témata: když se potkáme, rodina, bydlení, číslovky, čas.

2) Znakovaná čeština 2 (akreditace č. 2015/1182-PC/SP/VP/PP)

Tematický obsah: Rozšíření slovní zásoby znaků o tyto nové tematické okruhy: komunikace, stravování, barvy, oblečení, volný čas, doprava, státy. Dále prohloubení znalostí o problematice osob se sluchovým postižením.

Kurzy jsou určeny pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, studenty a širokou veřejnost.

Cena kurzů: 2 400 Kč na osobu

Kurzy budou probíhat od března každé pondělí v Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. a povede je zkušená tlumočnice znakového jazyka Bc. Pavlína Zarubová a neslyšící lektorka Petra Buzrlová.

Úvodní hodina proběhne již 13. 3. 2017 od 15:00 v CSNN na adrese 28. října 286/10, Ostrava!

Registrace do kurzů: https://goo.gl/RNTzOi