Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Nejsme tu! Ve středu 3.6.2015 jsme v terénu.

01.06.2015 21:16

Milí klienti, milé klientky,

ve středu 3.6.2015 nás nehledejte v kanceláři. Tlumočíme konferenci Podpora pečujících osob, kterou pořádá Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a NRZP Moravskoslezského kraje.

Omlouváme se za případné komplikace. Nejdříve nás tedy v kanceláři najdete v pondělí 8.6.2015 a ve středu 10.6.2015. Budeme se na Vás těšit.

Tým CSNN