Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Otevíráme kurzy znakované češtiny!

01.02.2018 15:54

Rádi byste poznali jazyk neslyšících osob? I v letošním roce otevíráme akreditované kurzy Základy znakované češtiny a Znakovaná čeština 2!

Kurz Základy znakované češtiny

  • je vhodný pro začátečníky
  • termín zahájení kurzu je 26. února 2018 v čase od 16:00 do 17:30 hod., dále pak každé pondělí ve stejném čase
  • celková časová dotace kurzu je 24 vyučovacích hodin (12 x 2 h týdně) + závěrečná hodina (13. týden)
  • cena kurzu je 2 400 Kč na osobu (cena pro studenty a seniory 2 000 Kč na osobu)
  • bližší informace ke kurzu naleznete zde: https://www.csnn.cz/kurzy/popisy-kurzu/

Kurz Znakovaná čeština 2

  • je určen pokročilejším uchazečům, případně absolventům kurzu Základy znakované češtiny
  • termín zahájení kurzu je 1. března 2018 v čase od 16:00 do 17:30 hod., dále pak každý čtvrtek  ve stejném čase
  • celková časová dotace kurzu je 24 vyučovacích hodin (12 x 2 h týdně) + závěrečná hodina (13. týden)
  • cena kurzu je 2 400 Kč na osobu (cena pro studenty a seniory 2 000 Kč na osobu)
  • bližší informace ke kurzu naleznete zde: https://www.csnn.cz/kurzy/popisy-kurzu/

Registrace do kurzů: https://goo.gl/NZKyDg

Informační schůzka k oběma kurzům proběhne již 19. 2. 2018!