Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

OTEVÍRÁME KURZ ODEZÍRÁNÍ!

19.09.2017 14:07
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s vás srdečně zve na kurz s názvem 
 
,,ÚVOD DO ODEZÍRÁNÍ“
 
Přihlaste se do kurzu odezírání, kde si v 10 lekcích vyzkoušíte spoustu cvičení a her zaměřených na rozvoj zrakového vnímání, paměti a kombinačních schopností, které jsou nezbytným předpokladem pro zdokonalení se ve schopnosti odezírání! 

KDY? Každou středu od 14:00 – 15:00 hodin

                               KDE? Školící místnost CSNN – 28. října 286/10, 702 00 Ostrava

Přihlásit se můžete na telefonním čísle +420 607 968 473, nebo na emailu: zuzana.pavlinakova@csnn.cz.
 
Neváhejte a přijďte, těšíme se na Vás!