Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Pozvánka na besedu s neslyšícím lékařem

21.02.2016 15:30

Milí přátelé, klienti, zájemci o naše služby, rádi bychom vás pozvali na besedu s lékařem na téma "Srdeční onemocnění". Přednášejícím bude Petr Buzrle, neslyšící lékař.

Beseda se uskuteční 29.2.2016 od 16:00 v našem Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. na Střelniční ulici 75/8.

Bližší informace naleznete na videu: