Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Program CSNN na říjen 2016

01.10.2016 20:01

Program ŘÍJEN 2016

PDF verze

Pozor, od října sídlíme na nové adrese!

28. října 286/10, Ostrava 702 00


4. 10. 2016  úterý                                                                            AKCE

13:00 – 17:00

Den otevřených dveří – představení nových prostor

5. 10. 2016 středa                                               

13:00 – 17:00

Posezení klientů, přátel CSNN a členů OSN

12. 10. 2016 středa                                                                        AKCE

13:00 – 17:00

Posezení klientů, přátel CSNN a členů OSN

 

DEDRA – představení výrobků.

19. 10. 2016 středa         

13:00 – 17:00

Posezení klientů, přátel CSNN a členů OSN.

26. 10. 2016 středa                                                                          AKCE  

13:00 – 17:00

Posezení klientů, přátel CSNN a členů OSN .

31. 10. 2016 pondělí                                                                       AKCE

16:00 – 17:00

Beseda s neslyšícím lékařem Petrem Buzrlou –  Rizikové faktory nejčastějších nemocí a jejich prevence


Děkujeme za poskytnutí financí na projekt:

Tlumočnická sužba a Přednášky