Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Program CSNN na srpen

01.08.2016 19:20

 Program SRPEN 2016

3. 8. 2016  středa

13:00 – 17:00

Zasedací místnost: posezení klientů, dobrovolníků CSNN a členů OSN

10. 8. 2016 středa    AKCE                                                                        

13:00 – 17:00

Zasedací místnost: posezení klientů, dobrovolníků CSNN a členů OSN

15:30 – 16:00

Zasedací místnost: beseda o kanisterapii se studentky VOŠ

17. 8. 2016 středa                                                                                   

13:00 – 17:00

Zasedací místnost: posezení klientů, dobrovolníků CSNN a členů OSN

23. 8. 2016 úterý      AKCE         

15:00 – 17:00

Dolní oblast Vítkovice: prohlídka Světa techniky (tlumočení do ZJ zajišťuje CSNN)

24. 8. 2016 středa                                                                                   

13:00 – 17:00

Zasedací místnost: posezení klientů, dobrovolníků CSNN a členů OSN

29. 8. 2016 pondělí   AKCE

16:00 – 17:00

Zasedací místnost: beseda s neslyšícím lékařem Petrem Buzrlou –  Nemoci oční a ORL

31. 8. 2016 středa                                                                                   

13:00 – 17:00

Zasedací místnost: posezení klientů, dobrovolníků CSNN a členů OSN

Ambulantní služba:

Pondělí 8:00 – 12:00 Bc. Pavlína Zárubová (mob. 608 763 111)

Středa 8:00 – 12:00 Mgr. Aneta Hašková (mob. 776 047 108)

Středa 13:00 – 17:00 Leona Sroková  (mob. 734 350 039)

Středa 13:00 – 17:00 Mgr. Eva Liberdová (eva.liberdova@csnn.cz)

 

Terénní služba:

každý pracovní den, vždy po předchozí domluvě s tlumočníkem - osobně, e-mail, SMSkou, SKYPEm  (prosím pište přes den 8:00 – 16:00)

Střelniční 8, Ostrava 702 00

www.csnn.cz, csnn@csnn.czwww.facebook.com/csnnops

 

Děkujeme za poskytnutí financí na projekt

Tlumočnická služba a Přednášky!!!