Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

PROGRAM LISTOPAD 2016

02.11.2016 07:41

I listopad 2016 je plný akcí! Těšíme se na vás!

PDF verze

 

2. 11. 2016 středa                                                                                                                                                                                                    

13:00 – 17:00

Posezení klientů, přátel a dobrovolníků

8. 11. 2016 úterý

16:00 – 18:00

Galerijní dílna s výstavou, Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava (akce tlumočená CSNN)

9. 11. 2016 středa                                                                                                                                         

13:00 – 17:00

Posezení klientů, přátel a dobrovolníků

16. 11. 2016 středa         

13:00 – 17:00

Posezení klientů, přátel a dobrovolníků

21.11.2016 pondělí                                                                      AKCE

15:00 – 17:00

SOS poradna na téma reklamace, smlouvy

23. 11. 2016 středa                                                                            

13:00 – 17:00

Posezení klientů, přátel a dobrovolníků

24. 11. 2016 čtvrtek

16:00 – 18:00

Galerijní dílna s výstavou, Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava (akce tlumočená CSNN)

28. 11. 2016 pondělí                                                                       AKCE                                                         

16:00 – 17:00

Beseda s neslyšícím lékařem MUDr. Petrem Buzrlou –  Onkologie a prevence

30. 11. 2016 středa                                                                          

13:00 – 17:00

15:00 – 15:30

Posezení klientů, přátel a dobrovolníků

Přednáška studenta