Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Setkání osob se sluchovým postižením v knihovně

10.09.2014 21:06

Pracovní skupina Občané se sluchovým postižením Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy pořádají setkání osob se sluchovým postižením v knihovně. Setkání se uskuteční v úterý 23.9.2014 v Knihovně města Ostravy.

Program:

14:00 - 15:00 - exkurze po knihovně

15:00 - 16:00 - kulturní program, představení organizací pracujících s neslyšícími a nedoslýchavými

17:00 - 18:00 - volná zábava

V průběhu celého programu bude přítomný tlumočník do ČZJ/ZČ.

Bližší informace najdete v plakátku zde.