Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

TANEČNÍ KROUŽEK PRO DĚTI - NOVÉ PROSTORY

05.04.2017 06:40

Tanečně pohybový kroužek pro děti ,,Neslyším, i přesto tančím" mění od 6. 4. 2017 prostory a děti se mohou těšit na více místa!!!

Nově se uskuteční v prostorech Knihovny města Ostravy, p.o. na ulici 28. Října 289/2, 702 00 Ostrava, což je necelých 100 m od CSNN!

Těšíme se na vás!