Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

UZAVŘENÍ AMBULANCE CSNN

04.12.2017 15:00

Milí klienti, v pondělí 18. 12. 2017 bude poslední ambulantní den v roce 2017. Od 19. 12. 2017 do 1. 1. 2018 bude CSNN UZAVŘENO.          

V případě akutního zajištění tlumočení kontaktuje sociální pracovnici Bc. Lucie Michlová, DiS. na tel.: 730 542 933 (SMS, WhatsApp) nebo využijte online tlumočnickou službu: 

Těšit se na Vás opět budeme ve středu 3. 1. 2018

Klidné svátky vánoční přeje celý tým CSNN 

PDF ke stažení:

Uzavření ambulance.pdf