Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Komunitní plánování

Komunitní plánování sociálních služeb je jednou z cest, jak lze na úrovni obce (příp. jiného území) plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám občanů daného území.

Posláním  komunitního plánování sociálních služeb je zajišťování optimální sítě sociálních služeb, které budou pro občany dostupné, kvalitní, budou odpovídat poptávce a potřebám občanů daného území.

Do procesu komunitního plánování jsou zapojeni tři základní subjekty, tj. zadavatel, poskytovatelé sociálních služeb a jejich uživatelé.

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé (CSNN) dlouhodobě spolupracuje s pracovní skupinou Občané se sluchovým postižením Komunitního plánování města Ostravy. V současné době je ředitelka CSNN Aneta Hašková manažerkou této skupiny.

Členy KP jsme také ve městech:

Karviná - odkaz

Opava - odk az

Frýdek-Místek - odkaz         

                                            

Havířov - odkaz

Český Těšín - odkaz

Krnov - odkaz

 

Hlučín - odkaz      

                                           

Bohumín - odkaz 

Hosty jsme ve městech:

Rýmařov - odkaz                                     

Bruntál - odkaz            

                                                 

Krnov - odkaz