Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Spolupracujeme

Jsme přidružený člen ASNE Pu - Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s. Ředitelka CSNN, Aneta Hašková, je členkou expertní komise pro sociální práci.

Pro Ostravský spolek  neslyšících zajišťujeme základní zázemí a podporujeme jejich činnost.

Užitečné stránky s informacemi svépomocí pro dospělé lidi - nedoslýchavé, ohluchlé, uživatele kochleárních implantátů, informace o problémech SP a forum pro diskusi (ST, sluchadla, implantáty, aj).  www.kochlear.cz.

Účastníme se Týdne sociálních služeb. Bližší informace najdete na webu: https://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/