Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Služby

Potřebujete tlumočníka/přepisovatele při jednání s úřady, lékaři, v zaměstnání nebo v jiných situacích?
Potřebujete se domluvit se slyšícími lidmi, uplatnit své oprávněné zájmy a hájit své právo?
Potřebujete se domluvit se svými rodiči, dětmi nebo jinými rodinnými členy?
Potřebujete přetlumočit Váš telefonní hovor?
Potřebujete přeložit nějakou písemnost?

Cílem sociální služby je zajistit tlumočnickou službu a základní sociální poradenství dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách občanům se sluchovým postižením v běžném každodenním životě, pomoci jim tak překonat komunikační bariéru a získat potřebné informace pro uplatňování svých práv a oprávněných zájmů.

Poskytujeme terenní a ambulantní sociální služby. Vždy vám rádi pomůžeme!

1. Terenní tlumočení

2. Ambulantní služby

Potřebujete zajistit tlumočení na vaší akci či na školení pro zaměstnance? Kontaktujte nás a domluvíme se na podmínkách.

Zásady poskytované služby

  1. Dobrovolnost - pracovníci poskytují službu klientovi na základě jeho dobrovolného rozhodnutí.
  2. Respektování individuality klienta - pracovníci respektují názor a vůli klientů, jak chtějí službu využívat.
  3. Podpora soběstačnosti - pracovníci poskytují pomoc tak, aby podporovala samostatnost klienta.

Komu je služba CSNN určena:

Klientem služby je osoba se sluchovým postižením.