Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Stížnosti a podněty

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. se snaží své služby, které poskytuje klientům, neustále zdokonalovat a nabízet jim je v co nejširším spektru a nejvyšší kvalitě. I přesto se však může stát, že nastane situace, v níž se klient či jeho blízcí budou cítit dotčeni ve svých právech. Z tohoto důvodu jsme na naše webové stránky umístili formulář na podněty, nápady či stížnosti, do níž mohou uživatelé i jejich rodinní příslušníci či známí napsat své připomínky, stížnosti.