Adresa: 28. října 286/10, Ostrava
Ambulantní služba: Pondělí/Středa 8-12|13-17
Terénní služba: Pondělí až pátek 8-17
Email: csnn@csnn.cz | Tel: +420 730 542 933

O centru

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) je obecně prospěšná společnost dle Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech.

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Naší vizí je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

Našim cílem je realizovat následující aktivity

  • Zajistit tlumočnickou službu občanům se sluchovým postižením v běžném každodenním životě, pomoci překonat komunikační bariéru a poskytnout jim nebo jejich blízkým základní sociální poradenství pro uplatňování práv a zájmů.
  • Realizovat obecně prospěšné aktivity, zejména vzdělávací, kulturní a sportovní akce pro občany se sluchovým postižením.
  • Realizovat osvětové aktivity pro veřejnost o možnostech komunikace s osobou se sluchovým postižením a zajistit spolupráci s institucemi za účelem efektivní podpory osob se sluchovým postižením.

Partneři

Podporují nás


Spolupracujeme a jsme členy