Adresa: 28. října 286/10, Ostrava
Ambulantní služba: Pondělí/Středa 8-12|13-17
Terénní služba: Pondělí až pátek 8-17
Email: csnn@csnn.cz | Tel: +420 730 542 933

Realizované projekty

Projekt EU

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. realizuje projekt s názvem:

,,Rozvoj kvality sociálních služeb v Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé”.

Registrační číslo projektu:       CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001602

Doba realizace projektu:           1.10.2016 – 30.9.2018

Cíle projektu:

 • Zvýšení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb pomocí nově nastavených standardů a vzdělávání zaměstnanců CSNN,
 • Zvýšení transparentnosti sociální služby směrem ke klientům k lepšímu pochopení práv osob se sluchovým postižením,
 • Zlepšení kvality života osob se sluchovým postižením,
 • Oslovení více potencionálních dárců a využití jiných zdrojů financování než veřejných.

Klíčové aktivity projektu:

 1. Komplexní rozvoj standardů kvality
 2. Revize standardů a zpracování metodických pokynů
 3. Další formy standardů
 4. Vzdělávání ve standardech
 5. Závěrečná evaluace standardů a zapracování nedostatků
 6. IT řešení pro standardizaci práce
 7. Audit softwarové podpory
 8. Úprava/tvorba databáze klientů
 9. Vytvoření nového webu
 10. Programy prevence pro zainteresované strany

Výstupy projektu:

 • Propracované standardy kvality sociálních služeb,
 • Akreditované vzdělávání zaměstnanců v oblasti standardů sociálních služeb,
 • Nový/upravený software pro správu klientů, především v terénu,
 • Strategie mezioborové spolupráce tlumočnických služeb v MSK,
 • Navázání mezioborové spolupráce se záchrannými složkami, úřady a komerčními službami

Partneři

Podporují nás


Spolupracujeme a jsme členy