Adresa: 28. října 286/10, Ostrava
Ambulantní služba: Pondělí/Středa 8-12|13-17
Terénní služba: Pondělí až pátek 8-17
Email: csnn@csnn.cz | Tel: +420 730 542 933

Dobrovolnictví

Chtěli byste pomáhat občanům se sluchovým postižením? Chcete se zapojit do rychle se rozvíjející organizace? Máte vlastní nápady na projekty, které naší cílové skupině pomohou? Nabízíme jak klasické dobrovolnctví, tak i expertní (např. odborné právní poradenství).

Než se rozhodnete stát se dobrovolníkem, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 1. Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 2. Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 3. Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?
 4. Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc atd.).

Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.

Dobrovolník má u nás možnosti zapojit se do každodenní činnosti, pomoc při realizaci projektů či realizovat schválené vlastní projekty.

Práva dobrovolníka:

 • Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci.
 • Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
 • Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka.
 • Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci.
 • Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá.
 • Právo na zaškolení, výcvik, trénink.
 • Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) – individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci.
 • Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.
 • Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího procesu.
 • Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.
 • Právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody.
 • V případě neuspokojivé spolupráce právo opětně kontaktovat dobrovolnické centrum se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit.

Povinnosti dobrovolníka:

 • Splnit úkoly, ke kterým se zavázal.
 • Být spolehlivý.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.).
 • Být „týmovým hráčem“.
 • Ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat.

Dobrovolnickou službu je možno kdykoliv svobodně, bez obav a bez udání důvodů ukončit.

Partneři

Podporují nás


Spolupracujeme a jsme členy