Adresa: 28. října 286/10, Ostrava
Ambulantní služba: Pondělí/Středa 8-12|13-17
Terénní služba: Pondělí až pátek 8-17
Email: csnn@csnn.cz | Tel: +420 730 542 933

Tlumočení do Českého znakového jazyka

Český znakový jazyk a znakovaná čeština je jedním z komunikačních systémů, který si občan může svobodně zvolit (zákon č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob).

 Tlumočník ČZJ převádí sdělení z mluveného jazyka do českého znakového jazyka/znakované češtiny. Je prostředníkem komunikace mezi osobami, které by se bez něj nedorozuměly. Tlumočník není aktivním účastníkem hovoru.

Videa se standardy v českém znakovém jazyce naleznete v pravé části webu.

Standardy sociální služby

 1. Co děláme
 2. Jednání se zájemcem o službu
 3. Pravidla uzavírání smlouvy o poskytování soc.služby
 4. Vzor – smlouva o poskytování sociální služby
 5. Pravidla pro řádný průběh služby (PŘÍLOHA smlouvy)
 6. Jak si stěžovat
 7. Chci si stěžovat! Jak na to? (zjednodušená verze)
 8. Chci si stěžovat – názorná forma – jak podat stížnost
 9. Pravidla pro individuální plánování služby
 10. Kde poskytujeme službu a kdy
 11. Mimořádné situace ve službě
 12. Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Verze pro osoby slabozraké a s poruchami zraku.

Partneři

Podporují nás


Spolupracujeme a jsme členy