Adresa: 28. října 286/10, Ostrava
Ambulantní služba: Pondělí/Středa 8-12|13-17
Terénní služba: Pondělí až pátek 8-17
Email: csnn@csnn.cz | Tel: +420 730 542 933

Kurzy

Setkáváte se s osobami se sluchovým postižením (s osobou neslyšící, nedoslýchavou či ohluchlou) a nevíte, jak s nimi komunikovat? Chcete se na tyto situace připravit? Nebo již za sebou máte základy českého znakového jazyka/znakované češtiny a rádi byste na ně navázali? Právě pro vás jsme připravili nabídku vzdělávacích kurzů!

Naše kurzy jsou vyučovány zkušenými lektory ČZJ či rodilými mluvčími. Během jednotlivých lekcí se dozvíte nejen základní informace o tom, jak komunikovat s osobami s poruchou sluchu, ale těšit se můžete i pokročilou konverzaci v českém znakovém jazyce/znakované češtině.

V současné době je naše nabídka akreditovaných vzdělávacích kurzů (akreditace MPSV) omezená s ohledem na nově probíhající akreditační řízení.

Máte-li zájem kurzy domluvit pro větší skupinu nebo v jiném městě než v Ostravě, neváhejte nás kontaktovat!

Nabídka vzdělávacích kurzů:

Úvod do problematiky ohluchnutí během života (akreditace č. 2016/0038-PC/SP/VP/PP)

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, studenti, široká veřejnost

Délka: 8 vyučovacích hodin

Průběh: přednáška, skupinová diskuze a modelové situace

Tematický obsah: Kurz především zaměřen na specifika ohluchnutí během života a rozdíly mezi dalšími sluchovými postiženími. Seznámení se základními informacemi o typech sluchového postižení, s rozdílnými komunikačními potřebami ohluchlých lidí a neslyšících. Zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením. Typy kompenzačních pomůcek. Sociální služby pro osoby se sluchovým postižením. Kurz také obsahuje praktickou část vedenou formou zážitkových cvičení.

Cena: 1 000 Kč za osobu (min. 6 osob na kurzu), v případě realizace přímo na pracovišti – cena dohodou

Základy znakované češtiny (neakreditovaný kurz)

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, studenti, široká veřejnost

Délka: 24 vyučovacích hodin (12 x 2 h týdně) + závěrečná hodina (13. týden)

Průběh: přednáška, skupinová diskuze a modelové situace

Tematický obsah: Úvod do terminologie: osoby se sluchovým postižením a jejich komunikační systémy. Základní slovíčka ve znakované češtině na tyto témata: když se potkáme, rodina, bydlení, číslovky, čas.

Cena: 2 400 Kč na osobu (cena pro studenty a seniory 2 000 Kč na osobu)

Datum zahájení kurzu:

Informační hodina proběhne 2. 9. 2019 od 16:00 hodin v CSNN na adrese 28. října 286/10, Ostrava.

Kurzy budou probíhat pravidelně každé pondělí od 23. 9. 2019. od 16:00 hodin v CSNN na adrese 28. října 286/10, Ostrava.

Do kurzu se můžete zaregistrovat u Ing. Lucie Adámkové na e-mailu: ladamkova@ostrava.cz

Kapacita je omezena, proto s přihláškou neváhejte!

Znakovaná čeština 2 (akreditace č. 2015/1182-PC/SP/VP/PP)

Cílová skupina: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, studenti, široká veřejnost

Délka: 24 vyučovacích hodin (12 x 2 h týdně) + závěrečná hodina (13. týden)

Průběh: přednáška, skupinová diskuze a modelové situace

Tematický obsah: Rozšíření slovní zásoby znaků o tyto nové tematické okruhy: komunikace, stravování, barvy, oblečení, volný čas, doprava, státy. Dále prohloubení znalostí o problematice osob se sluchovým postižením.

Cena: 2 400 Kč na osobu (cena pro studenty a seniory 2 000 Kč na osobu)

Partneři

Podporují nás


Spolupracujeme a jsme členy