Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.

28. řijna 286/10
702 00 Ostrava

+420 730 542 933
csnn@csnn.cz

O nás

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. (CSNN) poskytuje tlumočnické služby a základní sociální poradenství pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v celém Moravskoslezském kraji. Tlumočení poskytujeme jak ambulantně, tak terénně. Veškeré naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Přijďte nás navštívit! Adresa: 28. řijna 286/10, Ostrava, každé pondělí od 08:00 do 17:00 a ve středu od 08:00 do 17:00.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér.

Vize organizace

Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se sluchovým postižením.

 

Program CSNN na duben

10.04.2015 18:14

 Program CSNN – duben 2015

PDF verze   zde.

1. 4. 2015 středa

8:00 – 17:00

Kancelář: ambulantní tlumočení a sociální poradenství

Tlumočnice: P. Zárubová (do 13:00), L. Sroková

Sociální pracovnice: A. Hašková

13:00 – 17:00

Zasedací místnost: posezení klientů a dobrovolníků Centra služeb pro neslyšící a nedoslýché a Ostravského spolku neslyšících

8. 4. 2015 středa           AKCE !!!

8:00 – 17:00

Kancelář: ambulantní tlumočení a sociální poradenství

Tlumočnice: P. Zárubová (do 13:00), L. Sroková

Sociální pracovnice: A. Hašková

13:00 – 17:00

Zasedací místnost: posezení klientů a dobrovolníků Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé a Ostravského spolku neslyšících

16:00 – 18:00

Zasedací místnost: Schůze Ostravského spolku neslyšících

13. 4. 2015 pondělí

8:00 – 13:00

Kancelář: ambulantní tlumočení a sociální poradenství

Tlumočnice: M. Bobošíková

Sociální pracovnice: A. Hašková

14. 4. 2015 úterý          AKCE !!!

16:00 – 18:00

Galerijní dílna s výstavou, Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava (akce tlumočená CSNN)

15. 4. 2015 středa

8:00 – 17:00

Kancelář: ambulantní tlumočení a sociální poradenství

Tlumočnice: P. Zárubová (do 13:00), L. Sroková (do 15:00)

Sociální pracovnice: A. Hašková

13:00 – 17:00

Zasedací místnost: posezení klientů a dobrovolníků Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé a Ostravského spolku neslyšících

20. 4. 2015 pondělí       AKCE !!!

8:00 – 13:00

Kancelář: ZAVŘENA z důvodu aktivní účasti na konferenci

10:00 – 13:30

Konference Deaf Support – Ostrava: konference k pracovnímu portálu, Park Inn (tlumočená CSNN)

22. 4. 2015 středa          AKCE !!!

8:00 – 17:00

Kancelář: ambulantní tlumočení a sociální poradenství

Tlumočnice: P. Zárubová (do 13:00), L. Sroková

13:00 – 17:00

Zasedací místnost: posezení klientů a dobrovolníků Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé a Ostravského spolku neslyšících

16:00 – 18:00

Knihovna města Ostravy, 28. října 2: Beseda Máme rádi zvířata? Aneb nejčastější omyly návštěvníků zoo. (akce tlumočena CSNN)

27. 4. 2015 pondělí

8:00 – 13:00

Kancelář: ambulantní tlumočení a sociální poradenství

Tlumočnice: M. Bobošíková

28. 4. 2015 úterý            AKCE !!!

16:00 – 18:00

Galerijní dílna s výstavou, Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava (akce tlumočená CSNN)

29. 4. 2015 středa           AKCE

8:00 – 17:00

Kancelář: ambulantní tlumočení a sociální poradenství

Tlumočnice: P. Zárubová (do 13:00), L. Sroková

Sociální pracovnice: A. Hašková

13:00 – 17:00

Zasedací místnost: posezení klientů a dobrovolníků Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé a Ostravského spolku neslyšících

Terénní tlumočení se realizuje každý pracovní den, vždy po předchozí domluvě s tlumočníkem - osobně, e-mail, SMS.

Spolupracujeme s:

        

 

 

 

Děkujeme partnerům za podporu!!!