Adresa: 28. října 286/10, Ostrava
Ambulantní služba: Pondělí/Středa 8-12|13-17
Terénní služba: Pondělí až pátek 8-17
Email: csnn@csnn.cz | Tel: +420 730 542 933

Pozvání na konferenci v ČZJ

https://www.facebook.com/csnnops/videos/237332077664659

CSNN ve spolupráci s Komunitním plánováním města Ostravy Vás zvou na tematicky zaměřenou Konferenci s názvem “Komunikace osob se sluchovým postižením”. Cílem konference je formou osvěty upozornit nejen odborníky, ale také širokou veřejnost s komunikačními bariérami u osob se sluchovým postižením v jejich běžném každodenním životě. Konference se uskuteční 24. září 2020 od 9.00 do 15.00 hodin v hotelu Quality Hotel Ostrava City. Na konferenci vystoupí odborníci Karlovy univerzity z Prahy, tak odborníci z Masarykovy univerzity z Brna. Konference bude samozřejmě tlumočena do českého znakového jazyka a bude zajištěn také simultánní přepis. Za finanční podporu tímto děkujeme Statutárnímu městu Ostrava. Těšíme se na Vás!

Partneři

Podporují nás


Spolupracujeme a jsme členy